Articole publicate la adresa parohiacalugareni.ro

 

Sfânta Liturghie

Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18,20)
Acolo unde creştinii îşi mărturisesc credinţa şi dragostea, acolo Dumnezeu îşi revarsă infinitul bunătăţii şi nemărginita-I iubire. Acolo unde se înalţă spre ceruri în sunete argintii cea mai arzătoare rugă, acolo creştinii vor găsi mereu căldura păcii. Acolo unde lacrimi fierbinţi de pocăinţă stropesc pămantul ce-ndurerează genunchii, acolo va lua fiinţă cel mai liniştit surâs. Acolo unde se-nfiripă fericirea, acolo e Biserica. Acolo e Dumnezeu.
În adevărul credinţei străjuieşte veşnic, biruitoare peste neamurile omenirii, slăvita poruncă adresată lui Moise de către Dumnezeu „să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui în mijlocul lor(Ieşire 25,8).
Într-o lume în care sângele păcatului şiroieşte pătând cămaşa albă a sufletului dăruit de Dumnezeu întru slava Lui, se înalţă, deasupra efemerităţii acestei lumi, mântuitoarea Cruce ce izvorăşte salvarea păcătoşilor. Sub slava acestui sacru simbol ce cutremură şi adâncurile iadului, creştinii convieţuiesc cu Iubirea veşnică.
Biserica este locul rugăciunii, al plângerii, al iertării, al fericirii absolute. Biserica este calea spre mântuire, poteca ce uneşte firava bunăvoinţă a credinciosului cu necuprinsa iubire de oameni a lui Dumnezeu.
Biserica este puntea ce salvează păcătoşii de la înnec şi totodată scara ce apropie creştinii de Dumnezeu, prin cea mai importantă slujbă, slujba Sfintei Liturghii. Fără Biserică şi fără Sfânta Liturghie, calea spre Dumnezeu ar fi precum o scară fără trepte, un trup fără suflet, precum doi ochii fără lumină.
Sfânta Liturghie este puternica şi sfânta comuniune a omului cu Tatăl Ceresc. Este momentul plângerii, al retrăirii sacrei istorii martire, al iertării întru slava Mântuitorului. În Liturghie, Hristos e prezent în mijlocul Bisericii Sale, a adunării credincioşilor. Nu îl întâlnim ca inşi singuratici ci ca mădulare ale trupului Său adunate laolaltă sporind neîncetat comuniunea cu El şi între noi printr-un urcuş spiritual continuu al nostru spre trepte tot mai înalte de comuniune duhovnicească cu Hristos şi, în Hristos, cu Sfânta Treime. În Liturghie Biserica primeşte darul unităţii "de sus", în Hristos, împlinindu-se ca Trup al lui Hristos.
Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos. Dar pentru a putea participa deplin la Liturghie şi nu numai a asista este foarte important ca fiecare credincios să înteleagă semnificaţia ei.
În cadrul Sfintei Liturghii creştinii primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Această ceremonie este precum o poartă de ieşire din lumea pământească şi pătrundere în tainele veşniciei: “toată grija cea lumească să o lepădam”. Ea desprinde sufletele celor veniţi la rugăciune de ţesutul bolnav al păcătosului pământ.
Cea mai nobilă oportunitate de a mulţumi pentru darurile şi necazurile spre îndreptare, de a plânge păcatele ce ne-au spurcat sufletele peste săptămână şi până atunci este, în ziua duminicii, ziua pe care Mântuitorul a lăsat-o pentru odihna întru slava bunei credinţe, în cadrul Sfintei Ceremonii, Liturghia.
În Biserica Lui Dumnezeu, duminică dimineaţă, glasurile mulţimii reunite îşi mărturisesc credinţa. Pe buzele fiecărui creştin răsare puterea credinţei, a credinţei în infinitul iubirii, al răbdării şi al bunătăţii, iar glasurile şoptesc puternic Simbolul Credinţei, Crezul.
Creştinii plâng momentele din istoria mântuirii. Ei îşi deschid sufletele şi culeg adevărul, iau aminte la citirea Sfintei Evanghelii. Numai în cadrul Liturghiei, făptura omenească poate cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Gândul, mintea şi inima sincronizează, realizând o conexiune între actualitate şi trecutul din Evanghelie. Lanţurile ce constrângeau gândirea şi spurcau sufletul sunt dezlegate, căci prin intermediul Liturghiei, Evanghelia oferă cheia înţelegerii. Numai aşa creştinii îl cunosc pe Hristos. Ceremonia Sfintei Liturghii este filmul vieţii creştine. Un moment al istoriei mântuirii este prezent în cadrul fiecărei duminici.
Acatistul citit la fiecare Liturghie reprezintă o treaptă din scara ce duce la Dumnezeu. Creştinul cere iertare şi ajutor de la Tatăl, aducând simultan cinste celor ce cu adevărat au băut veninul chinului întru Hristos şi s-au hrănit cu puterea credinţei. Creştinii imploră smerit mijlocirea Sfintei Maici şi a tuturor Sfinţilor.
Apostoli ai prezentului, propovăduitori ai adevărului ce şi-au închinat viaţa lui Hristos, preoţii, slujesc în faţa altarului. Sfânta Liturghie este momentul universal al concretizării credinţei, al împărtăşirii adevărului tuturor creştinilor. Este momentul vindecării sufleteşti şi trupeşti!
În cadrul Sfintei Liturghii, în mijlocul mulţimii, Mântuitorul ascultă bătăile inimii fiecărui credincios, pleacă urechea spre suspinul izvorât din cel mai întunecat colţ al sufletului şi oferă izbăvire! Nimeni nu pleacă nevindecat căci numai El este Doctorul sufletelor noastre!
Glasul creştinului strigă după ajutor, sufletul ţipă după izbăvire. Ochii şiroiesc lacrimi de pocăinţă, genunchii se zdrobesc sub greutatea păcatului. Sufletul imploră iertare. Doamne, iartă-ne!

Eseu realizat de Coţovanu Alexandrina Anca, studentă la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din Suceava, specializarea Finanţe Bănci, anul 3.

TRANSILVANIA - leagăn de istorie împletită cu multă suferinţă

Au trecut 73 de ani de la masacrul de la Ip. Cum au rămas în mintea supravieţuitorilor atrocităţile făcute de armata ungară

Un 13-14 septembrie negru pentru naţiunea română continuare ........

Pentru mai multe informaţii vizitaţi ..........

Un neam ce nu-şi cunoaşte trecutul şi nu-şi respectă crezul, jertfa şi credinţa înaintaşilor, e sortit pieirii.

 

Cercetătorii şi inventatorii români au jucat un rol important în revoluţia ştiinţifică şi tehnică a secolului XX, nu doar la nivel naţional, dar şi la nivel mondial. Cunoaştem astăzi 10 dintre cei mai apreciaţi inventatori ai secolului trecut.

Nicolae Vasilescu-Karpen (1870 - 1964)

Inginer, fizician și inventator, Nicolae Vasilescu-Karpen a realizat o importantă muncă de pionierat în domeniul elasticității, termodinamicii, electrochimiei și ingineriei civile. El este cel care a propus, în 1909, pentru prima oară la nivel mondial, folosirea curenților purtători de înaltă frecvență pentru telefonia prin cablu la mare distanță (conform icr.ro). A inventat „pila Karpen”, care funcționeză folosind căldura din mediul ambiant, a construit postul de telegrafie de la Băneasa şi a participat la numeroase proiecte de centrale electrice.

Traian Vuia (1872 - 1950)

Traian Vuia a fost unul dintre pionierii aviaţiei mondiale şi unul dintre cei mai importanţi inventatori români. Preocupat încă din studenţie de problema zborului uman, Traian Vuia începe să-și construiască primul aparat de zbor în 1901, se loveşte însă de mai multe ori de probleme finaciare. Pe data de 18 martie 1906 el realizează primul zbor autopropulsat (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul, la Montesson, lângă Paris. Aparatul era Vuia I şi era construit în întregime de el (inclusiv motorul). El mai construieşte şi brevetează şi alte invenţii, printre care un generator de abur în 1925 şi două elicoptere între 1918 și 1922.

Aurel Vlaicu (1882 - 1913)

Un pionier al aviaţiei româneşti şi mondiale, Aurel Vlaicu îşi construieşte primul avion, Vlaicu 1, care zboară fără modificări, în iunie 1910. Cu Vlaicu II câştigă cinci premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria, în 1912. Moare în 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul Vlaicu II şi se prăbuşeşte în apropiere de Câmpina.

Henri Coandă (1886 - 1972)

Unul dintre marii savanţi ai lumii, Henri Coandă a fost academician, inginer, pionier al aviației mondiale, inventator (în mai multe domenii) şi fizician. Cea mai cunoscută şi apreciată invenţie a sa este Aeronava Coandă-1910, primul avion cu propulsie prin reacție din lume conceput, proiectat, construit, testat și pilotat de el, pe când avea numai 24 de ani. De atunci el a proiectat multe alte tipuri de avioane, dar şi instalaţii revoluţionare de transport (transportul prin tub vidat) sau de desalinizare a apei, a inventat un nou material de construcție, beton-lemnul, folosit pentru decorațiuni, şi a construit, în Golful Persic, primul rezervor de beton subacvatic pentru depozitarea petrolului.

Anastase Dragomir (1896 - 1966)

Pasionat de aeronave, dar în acelaşi timp preocupat de găsirea unor soluţii la probleme aviaţiei din anii ’20-’30, Anastase Dragomir a avut o contribuţie esenţială la securitatea aviaţiei mondiale. Românului îi este atribuită cabina catapultabilă a aeronavei, o versiune timpurie a scaunului ejectabil, brevetată la Paris în 1930. Aceasta reprezenta „un nou sistem de paraşutare din aparatele de locomoţie aeriana, fiecare pasager având o paraşuta proprie care permite, în momentul critic, eliberarea acestui ansamblu de avion, astfel încât paraşuta, împreuna cu pasagerul instalat pe scaun, sa treacă printr-o deschizătura a podelei”, arată brevetul obţinut de Dragomir împreună cu un alt inventator român, Tănase Dobrescu. Ideea românului se va concretiza, mai târziu, prin apariţia scaunul ejectabil la avioanele supersonice militare.

Augustin Maior (1882-1963)

Director general al Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor din Transilvania şi Banat şi profesor la Universitatea din Cluj, Augustin Maior este cel care a descris fundamentele teoretice ale telefoniei multiple. A studiat medicina la Budapesta şi a urmat mai multe cursuri tehnice la Viena, München şi Göttingen. În noiembrie 1905 este angajat inginer la Staţia Experimentală a Poştelor din Budapesta unde, în 1906, reuşeşte să transmită simultan, pe o singură linie telefonică de 15 km, 5 convorbiri fără ca semnalele să interfereze. Fundamentele teoretice ale telefoniei multiple au fost publicate în 1907 în revista „Elektrotechnische Zeitschrift” şi apoi, în 1914, în revista “The Electrician”, în lucrarea „The use of High-Frequency Alternating Currents in Telegraphy, Telephony and for Power Transmission”.

Aurel Persu (1890 - 1977)

Inginer mecanic, originar din Bucureşti, dar şcolit la Berlin, unde a terminat ca şef de promoţie Școala Superioară Tehnică (în 1913), Aurel Persu este inventatorul şi constructorul primului automobil cu profil aerodinamic avansat din lume (cu roțile integrate în caroserie). Invenţia „Automobil de formă aerodinamică cu patru roți montate înăuntrul formei aerodinamice” a fost brevetată în Germania pe 19 septembrie 1924 şi este expusă astăzi la a Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida din București. Potrivit premiileinovatiei.ro, în 2006 a fost iniţiat „Premiul Automobilul aerodinamic Aurel Persu” care se acordă anual constructorilor de automobile pentru modele noi cu un coeficient de aerodinamicitate sub 0,3 și un design atrăgător.

Hermann Oberth (1894 - 1989)

Hermann Oberth, cel care avea să devină părintele astronauticii, se naşte la Sibiu, în 1894. Îşi petrece copilăria şi adolescenţa la Sighişoara şi Mediaş, pentru ca mai târziu să studieze fizica la Cluj, München, Götingen şi Heidelberg. În 1922 începe să scrie prima lui lucrare „Racheta spre spaţiul interplanetar”, pe care în 1923 o susţine ca lucrare de licenţă la Cluj, după ce fusese respinsă la Universitatea din Heidelberg. În toamna lui 1929, Oberth lansează prima sa rachetă cu combustibil lichid, numită Kegeldüse, iar după 1932 proiectează la Mediaş o rachetă cu combustibil solid, potrivit jurnalul.ro. La construirea primei rachete de mari dimensiuni din lume, numită A4, cunoscută astăzi sub numele V-2, s-au folosit 95 dintre invențiile și recomandările lui Hermann Oberth.

Gheorghe Cartianu-Popescu (1907 - 1982)

Gheorghe Cartianu-Popescu a fost un cercetător român apreciat la nivel mondial, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române şi inventator, specializat în domeniul radiocomunicațiilor. A realizat primele instalații românești de emisie cu modulație de frecvență, de concepție proprie, cu care s-au efectuat primele emisii experimentale, pe unde metrice, în România (1947 - 1950). A avut cercetări și numeroase lucrări în domeniul teoriei și practicii modulației de frecvență. De asemenea, a contribuit la organizarea și dezvoltarea învățământului românesc de radiocomunicații.

Ion I. Agârbiceanu (1907 – 1971)

Şcolit la Cluj, Bucureşti şi Paris, fiul prozatorului Ion Agârbiceanu, Ion I. Agârbiceanu devine fizician, specialist în fizică atomică-spectroscopie. La doar un an de la inventarea, în America, a primului laser din lume, Agârbiceanu proiectează primul laser cu gaze din România (1961). Laserul cu heliu-neon cu radiaţie infraroşie este realizat în laboratorul de metode optice în fizica nucleară, din cadrul Institutului de Fizică Atomică din Capitală. Ajunge să fie brevetat şi apreciat de către fizicieni din întreaga lume.


Sursa internet. ...

Controlul populaţiei prin glutamatul de monosodiu

Într-un raport prezentat în 2006 în faţa comisiei de experţi pentru aditivi alimentari din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi intitulat „Otrăvirea lentă a omenirii” („The Slow Poisoning of Mankind”), cercetătorul John Erb a rezumat sute de studii ce au tratat în ultimii 50 de ani efectele glutamatului de monosodiu asupra animalelor şi oamenilor.
Aşadar, cu toate că guvernele au la dispoziţie o largă bibliografie ştiinţifică privind efectul nociv al glutamatului, nu iau nici o măsură măcar de a informa populaţia, dacă nu şi de a interzice această otravă cu efect întârziat.
În acelaşi timp, la comandă, din când în când, mai-marii şi responsabilii cu sănătatea publică luptă înverşunat pentru a proteja sănătatea publică prin vaccinuri. De ce?

De ce mâncăm fără să ne mai putem opri, până ajungem obezi?
Potrivit cercetătorilor F. Bellisle şi M. Monneuse, un procent de 0,6% glutamat de monosodiu (MSG) este suficient pentru a-i determina pe oameni să mănânce tot mai mult şi mai repede; se pare că în jur de 6% din dieta zilnică a unei persoane ar putea fi alcătuită din MSG. Aceasta înseamnă că, la un consum de două kilograme de alimente pe zi, un adult sau un copil ar primi o doză de 12 grame de glutamat de monosodiu: o astfel de doză este suficientă pentru a omorî un şobolan de un kilogram (cf. JECFA Toxicology Study, FAO Nutrition Meetings Report Series, 1974, No. 53).


În literatura de specialitate, „şoareci trataţi cu MSG” este o expresie sinonimă cu obezitatea, letargia şi creşterea nivelului de insulină. De zeci de ani, cercetătorii produc în laborator şoareci ce suferă de obezitate, datorită aplicării de glutamat de monosodiu în diferite doze. De asemenea, MSG-ul adăugat în hrana oilor a condus la o creştere experimentală a apetitului, încât consumul de hrană de slabă calitate poate fi mărit prin tratarea acesteia cu MSG (cf. Factors affecting the voluntary intake of food by sheep, Colucci P.E., Grovum W.L., 1993). Într-un alt studiu având la bază subiecţi umani, „Umami şi apetitul” („Umami and Appetite”) realizat în 1990 de către P.J. Rogers şi J.E. Blundell, s-a constatat că atunci când un om consumă o masă în care este adăugat MSG, acestuia i se face curând foame din nou şi va consuma o cantitate mai mare de hrană tratată cu MSG decât cea fără acest ingredient.

Glutamatul distruge sistemul nervos şi creşte riscul de epilepsie
Într-un studiu realizat în 1984, cercetătorii au reuşit să provoace atacuri de epilepsie şoarecilor cărora li s-au administrat mici doze de MSG: „Severitatea convulsiilor şi frecvenţa deceselor a crescut în mod progresiv odată cu vârsta” (cf. Monosodium-L-glutamate-induced convulsions–I. Differences in seizure pattern and duration of effect as a function of age in rats, Arauz-Contreras J., Feria-Velasco A., 1984).

Dereglări hormonale – insulina şi hormonul de creştere
MSG-ul este responsabil şi pentru creşterea secreţiei de insulină, într-un studiu documentat de A. Niijima şi T. Togiyama, în 1990: „Când cavitatea orală a şoarecelui a fost infuzată cu o soluţie de MSG, s-a constatat o creştere rapidă a nivelului de insulină din sânge la 3 minute de la stimulare”. Aceleaşi efecte au fost observate şi într-un experiment cu subiecţi umani (cf. Glutamate ingestion and its effects at rest and during exercise în humans, Mourtzakis M., Graham T.E., 2002).
Glutamatul de monosodiu reduce, de asemenea, secreţia hormonului de creştere în timpul adolescenţei. Experimentele realizate pe şoareci au arătat că MSG reduce secreţia hormonului de creştere, şoarecii devenind obezi şi având o creştere deficitară. Efectele se observă însă şi la oameni: „La indivizii obezi, secreţia hormonului de creştere este împiedicată (…), iar gradul acestui defect în secreţie este proporţional cu gradul de obezitate” (cf. Growth hormone status in morbidly obese subjects and correlation with body composition, Savastano S., Di Somma C., Belfiore A., 2006).

Glutamatul afectează pruncul încă din pântecele maicii sale
În anii ’80 şi ’90 ai secolului trecut, cercetătorii au descoperit că MSG poate să depăşească barieră pusă de placentă şi să pună astfel în pericol copilul aflat în pântecele mamei sale. Efectele negative au fost amplu analizate pe şoarecii folosiţi în experimente, dar „aceste observaţii dovedesc posibilitatea unei otrăviri dincolo de placentă a fetuşilor umani, după consumul de către mamă a unor alimente bogate în glutamat” (cf. Neurotoxicity of monosodium-L-glutamate in pregnant and fetal rats, Toth L., Karcsu S., 1987).
„S-a demonstrat că glutamatul de monosodiu (MSG) penetrează bariera placentei. Activarea excesivă a receptorilor de glutamat şi supraîncărcarea intracelulară cu calciu indusă de către MSG, care, în cele din urmă, conduce la moartea neuronilor, ar putea rezulta într-o reducere a capacităţii de învăţare şi memorare a puilor de şoareci, dacă mama a fost tratată cu MSG pe când purta puiul în pântece” (cf. Transplacental neurotoxic effects of monosodium glutamate on structures and functions of specific brain areas of filial mice, Gao J., Wu J., Zhao X.N., 1994).
În urma acestor observaţii experimentale a efectelor nocive pe care le are glutamatul asupra sarcinii, cercetătorii M. Hermanussen şi J.A. Tresguerres au tras în 2003 un puternic semnal de alarmă: „Sugerăm cu tărie abandonarea agentului aromatizator glutamat de monosodiu şi reconsiderarea dozelor zilnice de proteine şi aminoacizi recomandate în timpul sarcinii”.

Glutamatul potenţează comportamentul agresiv şi antisocial, scăzând totodată nivelul de atenţie şi concentrare
Un alt efect deosebit de important observat de cercetători în testarea glutamatului pe şoareci este comportamentul agresiv şi antisocial generat asupra rozătoarelor. Aceasta este de fapt o trăsătură surprinsă de toate experimentele din domeniu, fără excepţie, aşa cum subliniază şi doctorul Russell Blaylock în cartea sa Excitotoxinele. Şi cum omul este de cinci ori mai receptiv la glutamat decât şoarecii, iar copiii de patru ori mai mult decât adulţii, să ne mai mire oare că, îndopaţi cu glutamatul găsit mai ales în chips-uri, dresinguri şi supe, copiii noştri sunt tot mai agresivi?
Având în vedere că studiile ştiinţifice arată tot mai concludent cum glutamatul distruge zonele cerebrale responsabile cu concentrarea şi atenţia şi, în general, slăbeşte capacităţile cognitive – atât la animale, cât şi la oameni, chiar din faza intrauterină, dacă mama a consumat multe alimente bogate în glutamat –, de ce ne-am mai mira de slabele rezultate cognitive ale copiilor noştri sau de faptul că, aşa cum arată aceleaşi studii, oamenii devin infertili?
Hrana şi războiul împotriva populaţiei
Suntem martorii unui „război împotriva populaţiei” fără precedent, unul în care omului i se cere o atenţie sporită faţă de ceea ce se întâmplă în jur, pentru a evita ceea ce altfel i-ar putea distruge viaţa, fără ca măcar să-şi dea seama de ce a ajuns atât de neputincios şi lipsit de vlagă. Ajungem treptat asemenea puilor din crescătoriile de păsări – o masă de carne, obezi, fără memorie şi iniţiativă, cu dată de expirare cât mai recentă, înhămaţi mai degrabă la căruţa morţii. Şi – dacă se poate – fără urmaşi!
Paradoxul epocii noastre este nu numai acela că în societăţile abundente oamenii sunt subnutriţi, ci mai ales că, în societatea informaţiei, omul este tot mai dezinformat. Altfel cum ne-am putea explica faptul că, deşi avem acces la atâta informaţie, totuşi nu ştim ceea ce se petrece cu adevărat în jurul nostru?
Acest război perfid împotriva omului mizează însă nu numai pe dezinformarea lui, ci pe ceea ce este mai propriu omului după Cădere: pofta. Ceea ce aduce nou epoca noastră, a alimentelor procesate la nivel industrial, este esenţializarea poftei sau, mai degrabă, a elementului chimic care o produce. Tocmai de aceea, soluţia trebuie căutată în asceza plină de discernământ pe care Biserica o învaţă de mii de ani. Aşadar, mai mult decât niciodată, trebuie să fim înţelepţi ca şerpii şi curaţi ca porumbeii…

Petru Molodeţ

Preluat de la http://www.familiaortodoxa.ro/2012/04/07/controlul-populatiei-prin-glutamatul-de-monosodiu/#comments

 

Stiati ca mancati pate cu astm sau salam cu dementa?

Magazinele sunt pline de produse care contin glutamat monosodic, un aditiv periculos.
Spitalele din Romania sunt pline de tineri si de copii cu boli grave, incurabile. Tot felul de forme de cancer ne macina vietile si ne intrebam de unde aceste maladii. Hai sa ne uitam pe etichetele alimentelor si o sa intelegem ce ne baga in pamant inainte de vreme…
Reporterii Libertatii au dat o tura printr-un hipermarket din Capitala, in cautarea uneia dintre cele mai nocive substante care se gaseste in alimente si despre care se tot vorbeste in ultimele zile in presa. Este vorba de E 621 – sau glutamat monosodic – un aditiv, potentiator de gust sau de aroma care stimuleaza apetitul consumatorului si il face sa creada ca a mancat ceva foarte gustos. In realitate, omul consuma ceva extrem de nociv!
“Poate produce dureri de cap, slabiciune, greata, astm, modificari de ritm cardiac. Poate declansa maladiile Huntington (dementa, pierderea abilitatilor mentale, tulburari de personalitate si de comportament), Alzheimer sau Parkinson”, ne-a explicat profesorul Gheorghe Mencinicopschi.
In ce alimente se gaseste E 621
* Chipsuri
* Floricele
* Supe- instant
* Condimente
* Pate de ficat
* Pate vegetal
* Salam
* Parizer
* Cremvursti

Nu cumparati pate, floricele sau salam pe etichetele carora apare aditivul glutamat monosodic

 


Grâul, producerea făinii şi a pâinii

Lumea este bolnavă. Farmaciile au ajuns să fie cele mai des vizitate magazine. Oare care să fie cauza? Ce putem face?

„Stilul de viaţă este vinovatul”, se aud tot mai multe voci ale oamenilor de ştiinţă din lumea întreagă. Lipsa de mişcare, alimentaţia, stresul etc. Ce putem face? În primul rând, trebuie să ne informăm privind aspectele cele mai importante ale vieţii noastre cotidiene. Acest lucru ar fi suficient pentru a scăpa de circa 70% dintre bolile cu care ne confruntăm astăzi. Vom încerca pe parcursul acestei rubrici să marcăm câteva dintre reperele fundamentale pe calea sănătăţii omului din zilele noastre. Vom începe să vorbim despre cel mai important aliment al omului contemporan: pâinea. Deşi omul poate trăi cu pâinea şi cerealele (fulgii) obţinute din făina şi grăunţele care au fost ţinute sub formă procesată în ambalaje pentru un timp îndelungat, sănătatea trupului s-ar îmbunătăţi substanţial dacă nutrienţii ar proveni din consumarea grăunţelor proaspăt procesate.

Abc-ul cerealelor proaspăt măcinate

 

Toate cerealele au fost create de Dumnezeu cu propriul înveliş care să le conserve. Noi le numim tărâţe. Acest înveliş exterior al grâului este alcătuit din mai multe straturi bogate în nutrienţi; cel mai important aspect este faptul că el protejează şi conservă nutrienţii esenţiali depozitaţi în bobul de grâu un timp foarte îndelungat – aproape nelimitat! Din surse biblice ştim că Iosif a depozitat grâu timp de 14 ani – destul pentru a hrăni întregul popor al Egiptului în timpul celor şapte ani de foamete. S-a descoperit că cerealele găsite în piramide, îngropate odată cu conducătorii antici, precum regele Tutankhamon, sunt viabile chiar şi mii de ani mai târziu.

Odată ce bobul de grâu a fost lovit sau spart, elementele din interior sunt expuse la oxigen, care distruge vitaminele şi uleiurile într-o perioadă scurtă de timp. În decursul a 24 de ore de la morăritul sau măcinarea grâului, 40% dintre nutrienţi se oxidează. În decursul a 72 ore de la procesare (doar 3 zile), 90% dintre nutrienţi se distrug. Din acest moment, făina îşi va menţine în continuare conţinutul de minerale şi valoarea calorică, dar mai mult de 25 dintre vitaminele şi uleiurile atât de importante sunt practic distruse! Folosind făina sau cerealele imediat după procesare, puteţi să consumaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile aduse de vitaminele şi uleiurile esenţiale conţinute în ele.

Tărâţa este mai mult decât un simplu înveliş. Este bogată în vitamine, minerale şi proteine. Mai mult, este o sursă valoroasă de fibre, care acţionează ca un burete, absorbind şi înlăturând toxinele din corp prin „răzuirea” tractului digestiv. Consumul regulat de cereale integrale proaspete elimină nevoia folosirii unor suplimente dietetice pe bază de fibre.

Chiar în interiorul bobului de grâu se găseşte endospermul, o substanţă albă bogată în amidon şi cu un conţinut redus de nutrienţi. Aceasta este „făina albă” din care se fac cea mai mare parte a produselor de patiserie ce se găsesc astăzi în magazine. Îngropată adânc în centrul endospermului se află cea mai importantă parte, germenul. Cu toate că germenul este cea mai mică dintre aceste trei componente, reprezentând doar 2,5 % din întregul grăunte, în el sunt concentraţi câţiva dintre cei mai valoroşi nutrienţi naturali.

Germenul din cereale conţine tocoferol, o versiune a vitaminei E sub formă de ulei, despre care unii afirmă că ar fi „uleiul tinereţii”, ce menţine pielea şi alte organe vitale moi şi flexibile. Cercetătorii au descoperit că tocoferolul este un element esenţial pentru un sistem de reproducere sănătos (aşa cum indică şi numele ştiinţific din greaca veche: tocos = progenitură + ferin = a purta). Puterea de germinare, adică capacitatea de a da naştere unei noi plante, este conţinută de acest ulei esenţial. Germenul conţine, de asemenea, un adaos bogat din toţi acizii graşi esenţiali.

Ce este valabil pentru grâu se aplică şi la celelalte cereale, dintre care amintim: porumbul, orezul şi ovăzul.

Înainte de anul 1900, moara locală din fiecare comunitate măcina în fiecare zi numai atâta făină cât era necesar pentru a răspunde cererii oamenilor din zonă. Făina nu putea fi depozitată vreme îndelungată, iar cea mai mare parte a oamenilor mâncau produse de panificaţie folosind făină integrală proaspătă, produsă odată la câteva zile. Orice persoană care a lăsat făină integrală în contact cu aerul îşi amintește mirosul viciat şi gustul rânced al acesteia. E, deci, de la sine înţeles că ceva a fost adăugat făinii din rafturi pentru a evita această problemă. Atunci când făina este măcinată în scopuri comerciale, bobul este decojit (decorticat) iar germenul şi în special uleiul lui sunt înlăturate, de vreme ce acestea se strică într-un timp foarte scurt.

Endospermul rămas este apoi măcinat fin, devenind făină. Pentru a comercializa făina de grâu integrală, o mică parte din tărâţe sunt reintroduse în produs, dar tot îi va lipsi germenul, fapt pentru care nu poate fi numită cu adevărat „integrală”. Şi cum există o relativ mică cerere în industria alimentara pentru germeni din semințe și pentru coaja lor, aceste componente sunt utilizate în mod profitabil ca supliment de vitamine pentru hrana vitelor. Fermierii știu că dacă acestea nu vor primi cantitățile potrivite de nutrienți și fibre, vor ajunge să se îmbolnăvească şi să moară!

În cazul pâinii din făină de grâu integrală, comercializată în general, unele companii recurg la folosirea unor umpluturi cum sunt fibrele de celuloză (rumeguș) și la colorarea cu caramel pentru a ajunge la acea greutate aşteptată și la culoarea mai închisă specifică pâinii negre în comparaţie cu cea albă. Celuloza este în prezent folosită pe scară largă și la producerea pâinii albe. Nu e de mirare că aceasta poartă numele „Pâinea fermecată”. Aşadar, produsele din făină integrală vândute în magazine pot conţine cel mult fibre, dar, în afara cazului în care sunt preparate din faina proaspătă, ele nu conţin vitaminele naturale și uleiurile esențiale aflate în mod firesc în grăunţe.

Traducere Adina Lovin

Material aparut in nr. 26 al revistei Familia Ortodoxa preluat de la http://www.familiaortodoxa.ro/2013/02/04/graul-producerea-fainii-si-a-painii/#more-4485

Exista si oameni care gandesc astfel:

Demostene Andronescu despre UNIUNEA EUROPEANA CA PRELUNGIRE TOTALITARA “SOFT” A COMUNISMULUI BOLSEVIC. Si despre colonizarea euro-americana, prin instrumente ca FMI si Banca MondialaUERSS

Romania si utopia comunitara

Marasmul politic, economic, social si, deloc in ultimul rand, moral in care se zbate societatea romaneasca la acest sfarsit de secol si de mileniu nu se datoreaza numai nevred­niciei sau neputintelor noastre structurale, ci si conjunctu­rilor sau, altcum spus, vremurilor sub care am fost si sub ca­re continuam sa fim, dupa cum incercarile de iesire din aceasta situatie, si mai cu seama, “ajutorul” careni se ofera in acest scop, nu servesc in primul rand interesele noastre, ci pe ale altora. Veacuri la rand am fost fie de-a dreptul sub­jugati, fie numai “protejati” si “monitorizati”, in virtutea dreptului celui mai puternic, de altii, interesele acestora pre­valand constant asupra intereselor noastre.

Abia scapati din chinga celor trei mari imperii (otoman, austro-ungar si tarist) care si-au disputat timp de secole, pe deasupra capetelor noastre, suprematia in acest colt de lume ca, dupa un scurt moment de respiro (perioada interbelica), am intrat, impinsi cu buna stiinta de cei interesati, sub tavalugul internationalismului comunist care ne-a scos de pe fagasul normal al devenirii noastre istorice si ne-a impins in fundatura unei utopii totalitare din care am iesit desfigurati sufleteste, cu clasa politica si societatea civila decimate, saraci lipiti pamantului. Continuare....

 


 


CE BEM !!?!?! CE MÂNCĂM ?

Multi il mananca, multi il apreciaza, insa putini stiu ce contine.
Ca foarte multe alte mancaruri pe care le consumam, iaurtul Casa Buna de la Danone, pe langa laptele praf, emulgatori, contine si….“fructe”…in poze, pentru ca in realitate contine doar colorant natural.
Pentru a nu speria consumatorii, producatorul Danone s-a gandit sa inlocuiasca denumirea standard E120 cu numele real Cosenilã.


 

 

Cosenila este defapt o specie de gandaci din familia Dactylopius coccus (sau Coccus cacti) ce traiesc in Mexic, Peru pe anumite specii de cactusi.
Din acesti gandaci se extrage un colorant rosu aprins, ce apoi este transformat in cosenila, carmin sau acid carminic. Continuare....

 

Matematică şi religie

Ce este fascinant este faptul că deși numerele sunt concepte inventate de noi, între ele există relații matematice, incredibil de complexe, de netăgăduit, pe care noi doar le-am descoperit și de care ne minunăm. Știam de exemplu că după 3 urmează 4 și apoi 5, dar am descoperit apoi că 32 + 42 =52

Știm prin numărare că totalul zilelor dintr-un an este 365 dar am descoperit uimiți că:

365 = 102 + 112 + 122 dar în același timp 365 = 132 + 142

La fel, știați că 100 = 13 + 23 + 33 + 43 ?

În șirul numerelor întregi prime (care nu se împart la 2 / au forma 2n-1): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc, există o proprietate care ne lasă cu gura căscată: Sumă oricărui număr de termeni succesivi (începând cu 1), formează întotdeauna pătratul unui număr.

De exemplu:

1+3 = 22

1+3+5 = 32

1+3+5+7 = 42

1+3+5+7+9 = 52

1+3+5+7+9+11 = 62

1+3+5+7+9+11+13 = 72

1+3+5+7+9+11+13+15 = 82

etc….

La fel Șirul lui Fibonacci: „0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…” unde fiecare termen al șirului se formează prin adunarea celor doi anterior (5 = 2+3, 8= 5+3, 13=5+8, etc.). Ce este fascinant la acest șir e faptul că dacă împărțim un element al Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803….. Acest lucru este valabil cu cât numărul din șir este mai mare (233:144=1,61803, 377:233=1,61803, 610:377 = 1,61803 etc.).

Există multe teorii ale numerelor care au fascinat pur și simplu mințile matematicienilor, și care, colac peste pupăză, nu sunt doar teorii ci se regăsesc minunat în structura lumii în care trăim, așa cum raportul de aur din Șirul lui Fibonacci (1,61803) se găsește în cochilia melcului, în dispunerea semințelor florii soarelui, în așezare solzilor de pe aripele unui fluture, în forma valurilor mării, în așezarea frunzelor pe o tulpina unei plante (fenomen numit fitotaxie), în structura cristalelor anumitor aliaje pe baze de aluminiu, și în multe alte locuri. Continuare....

"God Bless Oaşa" - la Emisiunea IN PREMIERA (Antena 3) - reportaj de Yevgeniya Kironaki (24 martie 2013) 

În timp ce unii trec fără regrete oceanul în căutarea unei vieți mai bune, alții fac drumul invers, spre România. Și asta după ce-au visat ani întregi să ajungă aici. Un astfel de om trăiește de peste un deceniu la Mânăstirea Oașa. Pe vremuri era catolic și lucra la cea mai mare bancă din America. 
Acum e călugăr ortodox și îi învață pe frații săi români muzică psaltică. Acum 13 ani Părintele Sava a traversat oceanul ca să ajungă într-o țară pe care mulți ar da-o pe America. Pe atunci se numea Steven și știa pe de rost biblioteca tatălui său. Cu fiecare pagină citită a început să îl chinuie îndoiala în propria credință.

Sursa : internet

 

Dezvoltarea şi funcţionarea creierului copiilor şi tinerilor din lumea de azi

Conferință susținută de Virgiliu Gheorghe la Casa de Cultura - Constanta înregistrată de Lucian Marin, în data de 29.09.2012

Vizualizare din internet

 

Omul coboara din maimuta sau a fost creat de Dumnezeu?

 

"Pare-se că există două teorii, cu totul potrivnice, despre originea speciei umane. Unii susţin că omul coboară din maimuţă, alţii că a fost creat de Dumnezeu. Se ceartă grozav. Eu unul cred că se înşeală şi unii şi alţii. Teoria mea este următoarea: cei care cred că omul coboară din maimuţă, coboară cu adevărat din maimuţă şi alcătuiesc o rasă aparte, în afara rasei oamenilor creaţi de Dumnezeu şi care cred şi ştiu că au fost creaţi de Dumnezeu." (în: Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)

O alta, mai recentă, este o fabulă anonimă (până la proba contrarie), intitulată în general "Revolta unei maimuţe", care circulă de câţiva ani pe internet în mai multe variante. Iată prima dintre ele, şi care pare să fie varianta iniţială:

 

 

Revolta unei maimuţe

Odată, o maimuţă din neamul anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic,
A zis: Atenţiune! Sunt foarte afectată!
Căci circulă prin lume-o vorbă, deloc adevărată,
Că omul ar descinde din buna noastră rasă.
Şi însăşi ideea aceasta-mi pare odioasă!
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi?
Copii lăsaţi pe drumuri sau strigăt de război?
Cine-a văzut în hoardă la noi bolnavi mintali,
Drogaţi, lacomi de cărnuri sau homosexuali,
Escroci, bandiţi, gherile sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!
Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră aleasă,
Nici terorişti, nici dogme, nici luptele de clasă.
Cât am bătut eu jungla, scuzaţi, n-am observat,
În obştea maimuţească vreun cocotier privat,
Nici garduri şi nici paznici, nici pui murind de foame
Sau omorâţi în taină de aşa-zise mame.
Nu veţi vedea vreodată cât soarele şi luna
O minte de maimuţă dospind în ea minciuna.
Chiar dac-aş fi silită de vreun laborator,
N-aş deveni port-bâtă şi nici informator.
Şi iată, înc-un lucru din lumea mea de jos:
La noi nu se întâmplă război religios,
Nici sfinte inchiziţii, nici libertăţi în lanţuri
Nici chefuri după care să ne culcăm în şanţuri,
Nici ordine mondială, nici naţionalism,
Şi nici vreo îndoială ce-aduce ateism.
E-adevărat că omul a coborât la noi,
Dar nu, fiţi rezonabili,
N-a coborât DIN noi!

Continuare articol (preluare de pe internet) .....